Programy i Akcje


Świat Liczb Willy'ego
Koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę - innowacja
W Świecie Liczb Willy’ego matematyka tworzona jest przez same dzieci

Liczby nabierają życia! Świat liczb Willy’ego jest indywidualnym pomysłem nauczania służącym poznawaniu solidnych matematycznych podstaw o liczbach naturalnych od 1 do 10.
Dzieci budują krainę liczb: ze zwierzętami, drogami, domami, wieżami, ogrodami; krainę gdzie żyje Czarodziejka Niezapominajka i Psotnik Przewrotnik. W liczbowej krainie liczby mieszkają w domach i w spersonalizowany sposób oznajmiają swoje matematyczne właściwości. Procesowi tworzenia liczbowej krainy towarzyszą gry i rozmaite for-my aktywności: kierowane rozumem, sercem i ręką. Dzieci poprzez zabawę poznają bardzo dokładnie najważniejsze liczby i badają związki w przestrzeni liczbowej od 0 do 10. Metoda Świata liczb Willy’ego mocno angażuje dzieci w proces poznawania i rozumienia. Ponadto uczy postrzegania, koncentracji, kompetencji społecznych i wytrwałości, wspomaga motorykę dużą i małą, rozwija kompetencje językowe. I co ważne - dzieci świetnie się przy tym bawią!

*OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE KLIKNIJ 

  

*CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Założenia programu:
Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.
Cele szczegółowe programu:
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.
 

*AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Celem nadrzędnym działalności Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin.

* AKCJA "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE "

Jej celem jest promocja aktywnego trybu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków u dzieci oraz podejmowanie działań na rzecz ich bezpieczeństwa.

*AKADEMIA AQUAFRESH

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany
w przedszkolach oraz od 2014 roku w żłobkach.Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.

W Polsce, próchnica u dzieci jest problemem społecznym; 60% trzylatków i aż 85,4% sześciolatków cierpi na tę chorobę.

 

Uczenie dzieci mycia ząbków po każdym posiłku już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych.

 

*KUBUSIOWI PRZYJACELE NATURY 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

 

 

*PRZYJACIELE ZIPPIEGO - PROGRAM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

*PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ZDROWEMU ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI
„Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.
Przyłączamy się do inicjatywy, której celem jest zatrzymanie epidemii nadwagi i otyłości, poprzez wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży.

* MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY 

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci i rodziców na temat zdrowego trybu życia i kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.

* MAMO TATO WOLE WODĘ 

Istotą programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

 

[pobierz] 3.1 MB

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY 

[pobierz] 0.7 MB pod_rodz_przedszkole_web

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY - ZASADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

[pobierz] 0.4 MB zasady-bezpiecznego-spoywania-ywnoci

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY - ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA ŻYWNOŚCI