Podziękowania


Szanowni Rodzice dzieci z grupy Stumilowy Las
Serdecznie dziękujemy rodzicom zaangażowanym w realizację projektu "Drzewo"
- P. Szyrkowiec
- P. Czyżewskim
- P. Utko
- P. Wysockim
- P. Strękowskim
- P. Jarosz
- P. Rybickim
- P. Ignatowicz
- P. Trockim
- P. Mazurczyk
- P. Topczewskim
- P. Kobać
- P. Gołubowskim
Dzieci oraz Pani Bożenka :)