Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Optymistyczny Sejm


OPTYMISTYCZNY SEJM ZNÓW OBRADOWAŁ !

 

Mimo iż wrześniowe obrady sejmu dotyczyły wszystkich przedszkolaków na sejmowych krzesełkach zasiadali najbardziej doświadczeni, czyli pięcio i sześciolatkowie.Posłowie i Posłanki wypowiadali się z dużym przejęciem i zawsze ,,mieścili się w regulaminowym czasie".Marszałek sejmu Lena Kowalczyk udzielała głosu zgłaszającym się Posłankom i Posłom, a Ci, wchodzili na mównicę wypowiadając się jak w przedszkolu zachować się należy, i czego robić nie wolno. Każdy chętny mógł zabrać głos, skrupulatnie notowany na tablicy. 

Oto galeria zdjęć z  naszego ,"Optymistycznego Sejmu"

Realizując program Optymistyczne Przedszkolne, nasze starszaki  25 września  2012 roku, uczestniczyły w sejmowej debacie na temat "O zachowaniu się dzieci w przedszkolu". Dzieci wcieliły się w role posłanek i posłów, każdy mógł zabrać głos na temat prawidłowego zachowania się w przedszkolu. Uroczystości towarzyszyła atmosfera powagi. Marszałek sejmu czuwał nam porządkiem obrad sejmu.

Sejm stworzył projekt ustawy "O zachowaniu się dzieci w przedszkolu", którą przedstawiono do konsultacji wszystkim grupom w przedszkolu. Po przegłosowaniu ustawy została ona przekazana do wiadomości rodzicom i personelowi.

Ustawa zawiera zbiór przepisów określających, jakie zachowania są pożądane, a czego nie wolno robić w przedszkolu.

19 września Przedszkole znów zamieniło się z salę sejmową :)Tematem obrad była ustawa o zachowaniu w przedszkolu .Nad porządkiem posiedzenia sejmowego czuwał marszałek sejmu- Jan Kukuczka, wicemarszałek Tomasz Tur oraz zastępca wicemarszałak Marcel Matejko.Posłanki i posłowie zainspirowani nastrojem sejmu  zgłaszali dużo propozycji do ustawy.

Dzieci lubią zabawę w sejm. Uczą się w ten sposób wypowiadać swoje poglądy na forum publicznym oraz mają świadomość, że mogą uchwalać prawa ich dotyczące. Czują się przez to ważne i doceniane. Poznają również nowe pojęcia związane z uchwalaniem prawa.