Ogłoszenia


UWAGA RODZICE 

 

Od przyszłego roku przedszkolnego karty stoperek przestaną działać. Zostaną zastąpione innymi 

 

 


 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne, czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie skali oraz rodzaju zagrożeń, a także instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Komenda Miejska Policji w Białymstoku zachęca Państwa do zapoznania się z nowym narzędziem – Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, które w dogodny sposób pozwala społeczeństwu wskazać i przekazać Policji zauważone zagrożenia.

 


UWAGA RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

 

Uprzejmie informujemy ,że dziecko rozpoczynające nowy rok przedszkolny powinno byc wyposazone przez rodziców w :

 • obuwie na zmianę w worku podpisanym oraz dodatkowe ubranie ( pozostawiane w szatni)
 • strój do ćwiczeń gimnastycznych w worku podpisanym 4,5 ,6 latki ( pozostawione w sali)
 • koc , poduszka w duzym worku podpisanym tylko dzieci 3 letnie
 • szczoteczka do zębów i kubek podpisane dzieci 4,5,6  letnie ( 3 latki od II półrocza lub wg zyczenia rodziców )
 • pasta do zebów 2 tubki 
 • mydło w płynie 2 pojemniki HIPOALERGICZNE ANTYBAKTERYJNE
 • papier toaletowy 6 ROLEK
 • chusteczki higieniczne 3 opakowania- PUDEŁKA po 100 sztuk
 • serwetki gastronomiczne 4 opakowania
 • chusteczki nawilżane 1 opakowanie ( 70 -100 szt) tylko dzieci 3 letnie 
 • 8 rolek ręczników papierowych 

Pozostałe przybory papiernicze tzw wyprawka zostaną zakupione przez przedszkole w hurtowni

Wysokośc wpłaty na zakup przyborów wynosi 135 zł dotyczy wszystkich oddziałów.

Wpłat nalezy dokonywac u nauczycielek poszczegółnych grup od dnia 01.09.2016

 

 

 

Polskie Radio Dzieciom 

 

    Nasze przedszkole przystąpiło do Projektu „Ambasador Polskiego Radia Dzieciom”. Polskie Radio S.A w ramach współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” i przedszkolami pragnie stworzyć bezpieczny i atrakcyjny program radiowy dla dzieci. Założeniem jest aby stworzony program radiowy był przyjazny i ciekawy dla dzieci a także wspierał ich rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem oraz opieką.

Efektem współpracy będzie realizacja audycji radiowych zgodnych z potrzebami przedszkoli wynikających z podstawy programowej przedszkola.

Kliknij i posłuchaj :) Polskie Radio Dzieciom

 

Lista audycji 

-Adasia weekendowe podróże i te małe i te duże

Wyprawa ze smokiem w nieznane

-Bezpieczny Maluch

 Poznajemy zasady bezpieczeństwa

-Co z tą bajką?

 Tworzymy baśniowe opowieści

-Dawno, dawno temu

 Program o historii

-Dziecko w drodze

 Podróże z dzieckiem

-Dźwięk dobry

 Zabawa dźwiękami

-Gra wyobraźni

 Rodzinny turniej

I-tsy bitsy

 Nauka języka angielskiego

-Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

 Jak wychowuje się uzdolnione dziecko?

-Jak to działa?

 Jak działa świat?

-Kulfon i Monika

 Letnie wyprawy Kulfona i żaby

-Legendy Kulfonowe

 Znane i nieznane polskie legendy

-Mali naukowcy

 Odkrycia i eksperymenty

-Mali zawodowcy

 Poznajemy różne zawody

-Muzyczne podróże małe i duże

Instrumenty i muzyka z całego świata

-Pamiętnik Przedszkolaka

 Zosia i jej przygody

-PiosenkoTeka

 Śpiewamy piosenki

-Podwieczorek z Leopoldem i Filipem

 Lew i królik w jednym studiu

-Pogaduchy do poduchy

 Moment wyciszenia przed snem

-Poranek

 Dawka pozytywnej energii na cały dzień

-Radiowe Figliki Kulfona i Moniki

 Słynna para na żywo opowiada

-Rodzinny WF

 Bawimy się zdrowo na sportowo

-Rytmika

 Muzyczno-rytmiczne zabawy

-Słowo do słowa i będzie rozmowa

 Poznajemy język polski

-Smak na tak

 Kulinarne odkrycia

-Spotkania z Matką Wróżką Chrzestną

 Trochę czarów na antenie

-Strefa Rodzica

 Wszystko o Dzieciach

-Śpiewaj z nami

 Ćwiczenia wokalne

-Świat według Adasia, czyli co w smoku piszczy

 Sympatyczny smok poznaje świat

-Warsztat Małego Artysty

 Jak kreatywnie spędzać czas?

-Zwierzyniec

 Wszystko o zwierzętach

 

Więcej informacji można uzyskać w ulotce do pobrania poniżej

 

 

[pobierz] 0.1 MB ambasadorzy-polskiego-radia-dzieciom

AMBASADORZY POLSKIEGO RADIA DZIECIOM 

 


 

Polsko-szwajcarski projekt „Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”

 

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedszkole przyłączyło sie do zadania realizowanego w ramach polsko-szwajcarskiego projektu współpracy nr KIK/34 o nazwie „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Przyłączamy się do inicjatywy, której celem jest zatrzymanie epidemii nadwagi i otyłości, poprzez wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką poniżej

 

[pobierz] 1.0 MB ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ZDROWEMU ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 w Białymstoku informuje, iż w związku z wejściem w życie nowej UCHWAŁY NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 30 września 2013 r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok:
§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 3. 1. Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
2. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, z zastrzeżeniem § 4 ust 1 i 2. DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 15 pazdziernika 2013 r.
Poz. 3705
Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bo€ena Koczta
Data: 2013-10-15 14:12:44
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2, wskazanej przez rodziców, oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu i wnoszona jest z góry, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Rozliczenie miesięcznej wysokości opłaty za czas faktycznej realizacji odpłatnych świadczeń w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczenia, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2.
§ 4. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2:
1) o 50 % na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych;
2) o 50 % w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
3) o 50 % w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.
2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białystok korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny.
3. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1 - 2 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
4. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg określonych w ust. 1, przysługuje tylko jedna ulga wybrana przez rodziców.
§ 5. Opłaty, o których mowa w § 3 i § 4 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.
§ 6. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 3 - 5, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka, która określi w szczególności: okres, na jaki jest zawierana, wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, zakres korzystania z posiłków oraz termin wnoszenia opłat.
§ 7. Rozliczenie opłat wniesionych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały wg zasad określonych w § 3 i § 4, nastąpi w terminie do dnia 10 listopada 2013 r.

 

Opłaty za przedszkole wynoszą:

dzienna stawka żywieniowa 4,20 zł

opłata za Radę Rodziców: - 120 zł

Opłaty za przedszkole wnosi się w okresach miesięcznych, do 15-tego dnia danego miesiąca, w którym dziecko będzie korzystać z usług przedszkola.

Istnieje także możliwość zapłaty przelewem, na konta:

Opłata stała: 81 1240 2890 1111 0010 3570 5920

żywienie: 68 1240 2890 1111 0010 3570 6057

W treści prosimy o podanie, oprócz imienia i nazwiska dziecka, także grupy, do której uczęszcza.

Składkę roczną na RR,darowizny, mozna dokonywać na konto Rady Rodziców:

8817 5000 1200 0000 0035 856994

 

[pobierz] 0.2 MB uchwala-nr-xlix56113

UCHWAŁA NR  XLIX/561/13 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

[pobierz] 0.1 MB

UWAGA RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

[pobierz] 2.5 MB zarzadzenie-3892

ZARZĄDZENIE