Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Kolor zielony


OCENA UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

 

 Moduł zielony pozwolił nam na zdiagnozowanie zdolności każdego dziecka. Dał nam wgląd na to, jak umacniać te małe
i duże sukcesy, które odnoszą nasi wychowankowie.

Nowe przedszkolaki, bardzo szybko adoptują  się w nowym dla
nich środowisku. Dni adaptacyjne oraz  okres adaptacyjny, pomógł dzieciom i ich rodzicom pokonać lęk, oswoić i przekonać do przedszkola. Poziom umiejętności młodszych dzieci 3- 4 letnich rejestrujemy przy pomocy arkuszy obserwacji dziecka 3 letniego oraz arkuszy umiejętności 4 latka.

 Każdego roku, wrzesień i październik oraz marzec poświęcamy na diagnozę osiągnięć i umiejętności naszych dzieci 5-6 letnich. W tym czasie badamy  je specjalnym testem, chcąc sprawdzić, czy umiejętności niektórych dzieci przekraczają podstawowy próg.

 Test umiejętności 5-6, zawiera w sobie zadania, które wykraczają poza treści zawarte w nowej podstawie programowej. Mając to na uwadze, jesteśmy zdania, że dzieci uzyskały bardzo dobre wyniki. Rozpoznawanie liter i odczytywanie napisów, a więc zakres szkolny, jest jeszcze mało opanowany przez dzieci. We wrześniu dało to nam podstawę do rozwijania ich zainteresowań i umiejętności w tym zakresie. Postępy sprawdzimy w diagnozie końcowej.
Uzyskany przez nas materiał badawczy, stanowi cenne źródło informacji o skuteczności podejmowanych przez nas działań, zarówno w sferze wychowawczej, jak i dydaktycznej. Wykorzystamy go do doskonalenia form, metod pracy z dzieckiem i indywidualizowania procesu wspomagania rozwoju