Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Kolor niebieski


 

OPTYMISTYCZNI RODZICE

O tym,jakie znaczenie ma obustronna współpraca wiedzą i rodzice, i nauczyciele naszego przedszkola.Program „Optymistyczne przedszkole” dał nam okazję, by sprostać tym wymaganiom. Stosujemy różnorodne formy współpracy z rodzicami, najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb i rozwoju dzieci.

 

DNI ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU

W maju zapraszamy nowo przyjęte dzieci na zabawy w przedszkolu wraz z rodzicami. Celem spotkań jest przede wszystkim pokonanie bariery lękowej u dzieci przed przyjściem do przedszkola, przed czymś dla nich nowym, stworzenie szansy na łatwiejszą adaptację, zapoznanie dzieci i rodziców z ich salą oraz placówką. Ważne jest także nawiązanie bliższego kontaktu z wychowawcą, wysłuchanie obaw i propozycji rodziców, zwrócenie uwagi na prawidłowe zachowania rodziców wobec dzieci w tym dla nich trudnym okresie.

KONTAKTY INDYWIDUALNE I ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania ogólne i grupowe organizujemy w zależności od potrzeb placówki i rodziców, przeciętnie 2-3 razy w roku. Na zebraniach tych informujemy rodziców o regulaminie przedszkola, zapoznajemy z prawami i obowiązkami dzieci w placówce, a także gorąco zachęcamy do pełnej współpracy i pomocy na rzecz przedszkolaSzczególnie zainteresowanym poświęcamy czas na wyznaczonych konsultacjach.Kontakty indywidualne są jedną z ważniejszych form współpracy rodzica i nauczyciela. W kontaktach tych staramy się budować poczucie, iż rodzice są dla nas bardzo ważnymi osobami, że będą zawsze chętnie wysłuchani.Staramy się w swoich kontaktach podkreślać, że otwarta dyskusja na tematy wychowawcze, wymiana opinii, różnicy zdań może mieć jedynie pozytywny wpływ na proces wychowania dziecka.

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Zajęcia otwarte dla rodziców to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami , w czasie której rodzice mają możliwość zapoznania się : ze sposobami pracy nauczyciela z dziećmi, obserwowania funkcjonowania dziecka w grupie ( działań podejmowanych przez dziecko, jego zachowania się w grupie ), relacjami panującymi w grupie pomiędzy poszczególnymi dziećmi oraz relacjami na drodze nauczyciel – dzieci i odwrotnie.
Organizowanie zajęć otwartych stwarza rodzicom możliwość obserwowania postępów własnego dziecka w zakresie osiągania określonych umiejętności ( ruchowych, plastycznych, muzycznych ), procesu opanowywania wiedzy z zakresu obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz predyspozycji, zainteresowań, trudności dziecka.

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU OPTYMISTYCZNYCH RODZICÓW

W ramach spotakń Optymistycznych Rodziców organizowanych co miesiąc można nauczyć się ciekawych technik plastycznych, poznać nowe przepisy kulinarne, zrelaksować się podczas kuligu lub zajęć sportowych. Rodzice jako aktorzy przygotowują prezent dzieciom na dzień dziecka w formie przedstawienia teatralnego.

UROCZYSTOŚCI I FESTYNY Z UDZIAŁEM RODZICÓW

Spotkania integracyjne odbywają się w celu nabywania więzi z grupą i integracją środowiska rodzinnego. Przebiegają one w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. To pod czujnym okiem nauczycieli, którzy prowadzą zabawę metodami innowacyjnymi, rodzice i dzieci bawią się znakomicie. Są one również sposobem na miłe spędzenie czasu z własnym dzieckiem. Zaspokajają naturalną potrzebę dziecka w kontakcie z dorosłymi, rozwijają poprzez ruch poczucie bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie, poczucie własnej wartości i odkrywania własnych możliwości.

SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI
Zdajemy sobie sprawę z tego, iż jest pewien zakres spraw związanych z wychowaniem i kształceniem, z którymi potrafimy poradzić sobie bez większych problemów mając już pewne doświadczenie zawodowe i zdobyte kwalifikacje ku temu. Ale są też takie potrzeby, szczególnie związane z zachowaniem dzieci, kiedy bardzo wówczas przydaje się współpraca ze specjalistą w danej dziedzinie. W związku z tym od lat organizujemy w zależności od potrzeb spotkania specjalistów - pedagogów, psychologów, logopedów z rodzicami. Organizujemy również spotkania z innymi osobami: lekarzem - pediatrą, pielęgniarką, policjantem, strażakiem.

INNE FORMY WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY
• organizowanie wystawek prac dziecięcych;
• uczestnictwo w akcjach charytatywnych:  „ Zbiórka pokarmu dla zwierząt”, „Nakrętki w przedszkolu”;"Góra grosza";"Pomóż im";współpraca z fundacją Mam Marzenie, 
• organizowanie ciekawych wycieczek i wyjazdów: Zawyki,Orzechowo,  Muzeum Wsi, Pomigacze, Białostocki Teatr Lalek, Muzeum Wojska, Państwowa Straż Pożarna, rózne zakłady w ramach poznawania zawodów itp
• redagowanie i wydawanie przedszkolnego kwartalnika dla rodziców „Optymistyczny Przedszkolaczek” oraz tablicy informacyjnej „Mały poradnik dla rodziców”;
• współpraca ze środowiskiem lokalnym Szkoła Podstawowa, biblioteka, Ośrodek Sportu, Galeria Slendzińskich, Klub Mikron,