O Przedszkolu


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Są dwa szczęścia na Świecie : Jedno małe – być szczęśliwym! Drugie duże - uszczęśliwiać innych!"

 

Przedszkole istnieje od 01.09.1959r.Jest placówką 4-oddziałową z lokalizacją na osiedlu "H.Sienkiewicza" w otoczeniu bloków mieszkalnych z dala od zgiełku ulicznego.Posiada duży , zielony ogród z placem zabaw. Kompetentna , kreatywna i wykwalifikowana kadra stale podnosząca kwalifikacje i doskonaląca warsztat pracy stanowi ważny zasób ludzki w placówce.

 Misja :
- zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego potrzeb i możliwości (diagnoza i rozwój inteligencji wielorakich wg teorii Hawarda Gardnera),
- tworzenie warunków sprzyjających realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych potrzeb
( Kraina Wiedzy, Kraina Ruchu Twórczego, Kraina Wyobraźni),
- wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa psychicznego oraz fizycznego,
- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci za pomocą metod socjoterapii, arteterapii i choreoterapii
- wyrównanie szans edukacyjnych,
- kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw dziecka i powszechnie przyjętych norm społeczno-moralnych.
Działalność edukacyjna odbywa się zgodnie z przyjętą Koncepcją Pracy Przedszkola,a oparta jest ona na założeniach Ogólnopolskiego Programu "Optymistyczne Przedszkole" autorstwa I.Dzierzgowskiej i M.Nawrot. Przedszkole otrzymało certyfikat 22 marca 2015 roku.
Metody pracy :
Naturalna Nauka Języka , alternatywna nauka czytania i pisania wg I.Majchrzak, Metoda Dobrego Startu, Metoda K.Orffa,B.Strauss ,metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne ,R.Labana
- T.O.C
- Teatr Kamishibai
- Udział w kampanii cała Polska czyta dzieciom
- Metoda projektu edukacyjnego
- Zajęcia z elementami sensoplastyki .
- Zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej
Przedszkole pracuje na programach zgodnych z Podstawa Programową Wychowania Przedszkolnego:
-Program edukacyjny własny "Optymistycznie przez Świat",
-"Bezpieczny Przedszkolak",

 

 

Nauczyciele realizują także:
Nauczyciele realizują także:
-międzynarodowy program Zippiego",
- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej "Akademia zdrowego przedszkolaka " i "Akademia Aquafresh" .
Program Szajcarsko- Polski "Przedszkole przyjazne zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej dzieci"
Ogólnopolski program „Przedszkole w ruchu”

Preferowana jest indywidualna i zespołowa forma pracy z dzieckiem .
Placówka cieszy się dobrą opinią wśród rodziców i społeczności lokalnej.

 

 

Szczególne osiągnięcia

-bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji
-udział w licznych konkursach między przedszkolnych i miejskich,
-sześciokrotne zdobycie I miejsca oraz drugiego miejsca w konkursie "o mały puchar recyklingu"
( IX edycji),
-zdobycie II miejsca w konkursie ekologicznym"Strażnik Wody"
-udział w akcjach charytatywnych :pomoc zwierzętom ze schroniska "Azyl" udział w akcji "Góra Grosza","Pomocna Dłoń"-zbieranie nakrętek
- udział w akcjach ekologicznych ( np: recykling,sadzenie drzew,zbieranie baterii),Udział w programie "Czyste Powietrze"
-współpraca ze studentami Akademii Medycznej : organizacja akcji "Szpital pluszowego misia"
-współpraca z fundacją "Kudłaty przyjaciel"-organizacja spotkań dot. bezpiecznego zachowania się przy psach oraz Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI
- współpraca z fundacjami "Pomóż im" na rzecz białostockich hospicjów dziecięcych-udział w akcji "Pola Nadziei oraz "Mama marzenie"(wykonywanie kart świątecznych na licytacje)
- bardzo dobra współpraca z rodzicami:
założenie Klubu Rodzica- organizacja warsztatów o charakterze artystycznym ,rekreacyjnym, kulinarnym i psychologiczno-pedagogicznym
- Bogacimy wiedzę pedagogiczną rodziców w zakresie rozwoju dziecka-zebrania, indywidualne konsultacje, itp..
- Organizujemy zajęcia otwarte oraz dni otwarte umożliwiających rodzicom poznanie jakiego rodzaju wpływom podlega dziecko i jakie stawia się mu wymagania
- Stwarzamy rodzicom możliwość współorganizowania imprez przedszkolnych, kiermaszy

-organizacja imprez integrujących dzieci z rodzicami i przedszkolem:, Powitanie jesieni , Andrzejki, Spotkanie opłatkowe z jasełkami , Dzień Babci i Dziadka, zajęcia otwarte, Zielony Bal – powitanie wiosny, Święto czekolady, Święto optymizmu, Festyn rodzinny, Dzień dziecka, Wycieczki
- organizujemy zajęcia adaptacyjne ułatwiające dzieciom nowoprzyjętym „strat w przedszkolu „
- jesteśmy współorganizatorami "Wiosennej Spartakiady Razem Weselej" osiedla H.Sienkiewicza (IV edycje)
-co roku organizujemy Festiwal Optymistyczne muzykowanie
- jesteśmy organizatorami konkursów międzyprzedszkolnych: "Emocje wierszem malowane", " Najpiękniejsza Ozdoba choinkowa", Co mówi moja mina", "Wielkanocna pisanka"
Ostatnio uzyskane certyfikaty:
Optymistyczne Przedszkole
Przedszkole przyjazne zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej dzieci
Przedszkole w ruchu
Realizacja projektu „Polskie Radio Dzieciom”

 

 

 

Uśmiech dziecka to największa nagroda
Uśmiech dziecka to największa nagroda

 

 

W naszej placówce zatrudniamy profesjonalnych pedagogów, ludzi z pasją, aby wspierali nas w misji tworzenia przedszkola przyjaznego dzieciom. To oni codziennie dbają i troszczą się o to, żeby Twoje dziecko jak najlepiej zniosło rozłąkę z rodzicami, a także stwarzają możliwości do prawidłowego rozwoju Twojego Skarba

 

Zapewniamy  

 • Profesjonalną opiekę, wychowanie i uczenie się dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • Miłą i serdeczną oraz rodzinną atmosferę
 • Otwartość zarówno na potrzeby dzieci jak i rodziców
 • Trzy smaczne posiłki

 

   Współpraca z rodzicami:

 

 
 • Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej rodziców w zakresie rozwoju dziecka-zebrania, indywidualne konsultacje, itp..
 • Organizowanie zajęć otwartych oraz dni otwartych umożliwiających rodzicom poznanie jakiego rodzaju wpływom podlega dziecko i jakie stawia się mu wymagania
 • Stwarzamy rodzicom możliwość współorganizowania imprez przedszkolnych, kiermaszy
 • Organizujemy spotkania " Klubu Optymistycznych Rodziców "

                                      

                                        Zasady Organizacji

 

 • Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 - 17.00
 • przyjmowane są dzieci 3-5letnie z przyznaniem priorytetu 5-latkom
  Jest możliwość przyjęcia 2,5 latka
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zblizonym wieku z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań, uzdolnień
 • liczba dzieci w grupie: do 25
 • czas pracy: 5 dni w tygodniu, 10 godzin dziennie
 • organizacja pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup
 • koszty zajęć dodatkowych ponoszą rodzice
 • Przedszkole zapewnia warunki wypoczynku, do nauki i bezpieczeństwa
 • prace wych.-dydak. dzieci organizuje się w oparciu o program rozwoju placówki, plan roczny i plan miesięczny

 

[pobierz] 0.1 MB

Statut Przedszkola

Tło muzyczne "Ernest Bryll - Słoneczko,uśmiechnij się!"

Przedszkole Samorządowe NR 8 Białystok 2012   -  izanet