O Przedszkolu


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Są dwa szczęścia na Świecie : Jedno małe – być szczęśliwym! Drugie duże - uszczęśliwiać innych!"

J.Tuwim

Kilka słów naszej historii.....

Na osiedlu Sienkiewicza, w tej oto "mało miejskiej" dzielnicy Białegostoku w 1959 roku zostaje zbudowane i oddane do uzytku Przedszkole.W latach 1957 podjeto zamiar wybudowania budynku przedszkola,podjęto pierwsze kroki jakimi były zakup terenu pod budowę od prywatnych właścicieli, rozpoczeto bretariat, kancelaria gabinet administracyjny

- piętro: 2 sale ( 5-6 latki) hol- sprawujący rolę sali gimnastycznej, gabinet logopedyczny , kuchniaudowę którą zakończono w 1959 roku.Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1959 r. Mieści się w wolnostojącym budynku wśród bloków mieszkalnych zdala od zgiełku publicznego. Bazę i zasoby stanowi budynek, pomieszczenia i wyposażenie które zapewiają równe szanse dzieciom , bezpieczeństwo i zdrowie. Sale są jasne i bogato wyposażone sprzyjające dobrej zabawie i nauce.

Budenek składa się z trzech kondygnacji:

- schron/piwnice

- parter: dwie sale edukacyjne ( 3-4 latki) korytarz ,szatnia , sekretariat

Każda pociecha jest wyjątkowa
Każda pociecha jest wyjątkowa

 

Drodzy Rodzice !

 

Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 

 • Praca na programach własnych w oparciu o nową podstawę programową:
 • Program "Optymistyczne Przedszkole" autorstwa Pań Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot
 • Program własny "Optymistycznie przez świat"
  • Program własny Wychowawczy i profilaktyki Z KODEKSEM PRZEDSZKOLAKA
  • Program "Bezpieczny Przedszkolak"
  • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh"
  • Program ogólnopolski "Piramida zdrowego żywienia"
  • Program "Przyjaciele Zippiego" 5-6latki
  • Program  "Czyste powietrze wokół nas" 4-6latki
  •  Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
  • Program Szwajcarko- Polski "Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej"
 • Integrowanie treści z wykorzystaniem aktywności dramatycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej i  scenicznej
 • Wyeksponowanie indywidualnej i zespołowej formy pracy w celu dostrzeżenia możliwości i potrzeb dziecka
 • Uroczystości i spotkania integrujące rodzinę oraz przedszkole
Uśmiech dziecka to największa nagroda
Uśmiech dziecka to największa nagroda

 

 

W naszej placówce zatrudniamy profesjonalnych pedagogów, ludzi z pasją, aby wspierali nas w misji tworzenia przedszkola przyjaznego dzieciom. To oni codziennie dbają i troszczą się o to, żeby Twoje dziecko jak najlepiej zniosło rozłąkę z rodzicami, a także stwarzają możliwości do prawidłowego rozwoju Twojego Skarba.

 

Zapewniamy:

 

 • Profesjonalną opiekę, wychowanie i uczenie się dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • Miłą i serdeczną oraz rodzinną atmosferę
 • Otwartość zarówno na potrzeby dzieci jak i rodziców
 • Trzy smaczne posiłki

 

                                  Współpraca z rodzicami:

 

 
 • Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej rodziców w zakresie rozwoju dziecka-zebrania, indywidualne konsultacje, itp..
 • Organizowanie zajęć otwartych oraz dni otwartych umożliwiających rodzicom poznanie jakiego rodzaju wpływom podlega dziecko i jakie stawia się mu wymagania
 • Stwarzamy rodzicom możliwość współorganizowania imprez przedszkolnych, kiermaszy
 • Organizujemy spotkania " Klubu Optymistycznych Rodziców "

                                      

                                        Zasady Organizacji

 

 • Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 - 17.00
 • przyjmowane są dzieci 3-5letnie z przyznaniem priorytetu 5-latkom
  Jest możliwość przyjęcia 2,5 latka
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zblizonym wieku z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań, uzdolnień
 • liczba dzieci w grupie: do 25
 • czas pracy: 5 dni w tygodniu, 10 godzin dziennie
 • organizacja pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup
 • koszty zajęć dodatkowych ponoszą rodzice
 • Przedszkole zapewnia warunki wypoczynku, do nauki i bezpieczeństwa
 • prace wych.-dydak. dzieci organizuje się w oparciu o program rozwoju placówki, plan roczny i plan miesięczny
 • praca z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi: zajęcia "terapia muzyką, ruchem i mową" oraz zajęcia plastyczne z wykorzystaniem arteterapii.

 

[pobierz] 0.1 MB

Statut Przedszkola

Tło muzyczne podkład do  "Jestem sobie przedszkolaczek"

Przedszkole Samorządowe NR 8 Białystok 2012   -  izanet